Logo UOS - Uni Outsource Services s.r.o.

UOS - Uni Outsource Services s.r.o.

Adresa: A. Sládkoviča 7202/6A,
96001 Zvolen
  Zobraziť na mape

Založenie:

Naša spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2002 a bola založená za účelom komplexnej starostlivosti o firmy a ich objekty.

Spádová oblasť klientov:

Naša spoločnosť sa radí medzi stredne veľké spoločnosti. Medzi našich obchodných partnerov sa radia spoločnosti s regionálnou ale aj nadnárodnou pôsobnosťou. Sídlo vo Zvolene, v strede Slovenska nám umožňuje rýchlo a efektívne poskytnúť naše služby na najvyššej úrovni klientom na území celej SR.

Služby, produkty, špecializácia:

Upratovací servis - Outsourcing

Na základe požiadaviek klienta predložíme návrh upratovacieho servisu a prispôsobíme naše služby tak, aby sa docielila spokojnosť nášho zákazníka. Po prekonzultovaní a doplnení návrhu predložíme klientovi komplexný upratovací servis navrhnutý na mieru. Upratovací servis je presne vyšpecifikovaný a obsahuje všetky požiadavky na čistotu a poriadok.

Jednorázové čistiace a upratovacie služby

Umývanie okien, tepovanie, vysávanie, priemyselné a hĺbkové čistenie podláh (strojové), výškové práce, umývanie exteriérov. Postaráme sa o hĺbkové upratovanie a čistenie všetkých priestorov počas plnej prevádzky alebo voľna podľa požiadaviek zákazníka. Jednorázové alebo sezónne čistiace a upratovacie práce vykonávame formou objednávky.

Takéto služby dlhodobo vykonávame pre klientov z rôznych oblastí ( administratívne priestory, výrobné priestory, skladové priestory, obchodné priestory, hotely a podobne.

Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia

Deratizácia je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov ako sú potkany alebo myši. Pod pojmom deratizácie rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Používame rôzne druhy deratizačných prostriedkov v závislosti od prostredia a potreby v rôznych formách ( od jedových granúl, voskové bloky až po odchytové pasce), ktoré sú väčšinou ukladané do PVC vaničiek alebo jedových staníc. Takto vykonaná deratizácia je v súlade s programom HACCP ktorý vyžaduje veterinárna a hygienická služba v potravinových prevádzkach na základe Zákona o potravinách a Zákona o zdraví ľudí.

Dezisekcia je likvidácia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu ( šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha ). Prevažne sa jedná o hmyz žijúci v blízkosti človeka, ktorý má hygienický význam, prenáša choroby alebo spôsobuje škodu.

Sezónne práce

Kosenie, mulčovanie (všeobecná starostlivosť o trávnaté plochy), zimná údržba (posyp soľou, odstraňovanie ľadu, odhŕňanie snehu). Toto sú všetko činnosti, ktoré pre našich zákazníkov s radosťou vykonáme a postaráme sa tak o bezproblémový chod Vašej prevádzky počas celého roka.

Zaujímavosti:

V roku 2019 prešla spoločnosť UOS - Uni Outsorce Services s.r.o. výraznou modernizáciou a štrukturálnymi zmenami so zreteľom skvalitnenia našich služieb, zvýšenia spokojnosti našich obchodných partnerov a v neposlednom rade posilnenia postavenia spoločnosti na trhu.

Video prezentácia

Napíšte nám!

  Odoslať správu