Logo Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER

Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER

Adresa: ČSA 11,
97401 Banská Bystrica
  Zobraziť na mape

Spádová oblasť klientov:

Celé Slovensko

Služby, produkty, špecializácia:

Agentúra Fáber, Banská Bystrica :

- v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonáva pre klientov funkciu autorizovaného bezpečnostného technika (bezpečnostnotechnické služby)

- v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, vykonáva funkciu technika požiarnej ochrany

Video prezentácia

Napíšte nám!

  Odoslať správu