Logo Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Adresa: Budyšínska 20,
83103 Bratislava
  Zobraziť na mape

Fotogaléria

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o., 1Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o., 1Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o., 1Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o., 1Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o., 1

Založenie:

Vzdelávacia agentúra AMOS-K bola založená v roku 2007.

Spádová oblasť klientov:

Celé Slovensko

Služby, produkty, špecializácia:

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE - REKVALIFIKAČNÉ KURZY

Investícia do vzdelania sa vždy vráti a preto ak ste stratili prácu, alebo chcete zmeniť svoju doterajšiu pracovnú činnosť a otvoriť si živnosť, prihláste sa na rekvalifikačný kurz.

Organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti pre profesie: KOZMETIKA a KADERNÍCTVO. Na základe získaného osvedčenia o úplnom vzdelaní v danom odbore, si môže otvoriť živnosť bez praxe alebo garanta.

Po absolvovaní rekvalifikačného kurzu je každý náš absolvent pripravený úspešne zvládnuť skúšku na overenie odbornej spôsobilosti. Našim absolventom aj po skončení rekvalifikácie a prevádzkovaní vlastnej praxe poskytujeme bezplatné konzultácie kedykoľvek na požiadanie a bez časového obmedzenia.

Cieľom našej firmy je mimoškolské vzdelávanie a rekvalifikácia dospelých, organizovanie a sprostredkovanie výučby. Zabezpečenie priestorov na výučbu a zabezpečenie kvalitnej výučby. Naša agentúra ponúka širokú paletu možností ďalšieho vzdelávania, ktoré zlepšuje postavenie v zamestnaní alebo pri získaní nového pracovného miesta, venovať sa svojím osobným záujmom a veľa iných príležitostí ako využiť voľný čas a zmeniť svoju profesiu.

ČINNOSŤ
Školiteľská činnosť
Organizovanie odborných a rekvalifikačných kurzov
Organizovanie odborných prednášok a seminárov
Organizovanie a zabezpečovanie vzdelávacích aktivít, školení a preškolení

Zaujímavosti:

Pre evidovaných na úrade práce umožňujeme poplatok za kurz uhradiť cez úrady práce.

Účastník kurzu nemusí agentúre uhrádzať žiaden poplatok vopred, celý poplatok za vás uhradí váš príslušný úrad práce po skončení rekvalifikácie.

Tlačivá k vyplneniu na vami vybranú rekvalifikáciu získate na Vašom príslušnom úrade práce. Naša agentúra Vám vyplní tlačivo a nastaví termín výučby tak, aby spĺňal lehotu požadovanú Úradom práce.

Po skončení rekvalifikačného kurzu organizujeme skúšku na odbornú spôsobilosť pre profesie kaderník, kozmetik, pedikér a manikér.

Video prezentácia

Napíšte nám!

  Odoslať správu