Logo SBS PORON Levice

SBS PORON Levice

Adresa: Podjavorinskej 15,
93401 Levice
  Zobraziť na mape

Založenie:

Naša firma vznikla v roku 1991. Za toto obdobie sme sa vyprofilovali v rámci západoslovenského regiónu na veľmi kvalitnú SBS s vysokým imidžom a kreditom.

Spádová oblasť klientov:

Zabezpečujeme ochranu firiem prevažne v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Služby, produkty, špecializácia:

Ponúkame:
- ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
- ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
- ochrana osoby
- ochrana majetku a osoby pri preprave
- ochrana prepravy majetku a osoby
- zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb
(verejné zhromaždenia, športové alebo kultúrne podujatia)
- prevádzkovanie zabezpečovacieho a poplachového systému
- vypracúvanie plánu ochrany
- monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste

Zabezpečujeme:
- fyzickú ochranu závodov, podnikov, výrobných hál, stavieb
- dozor nad plynovými kotolňami a ich obsluhu
- fyzickú ochranu v kombinácii s kamerovým systémom
- diaľkové monitorovanie kamerových systémov
- ochranu objektov cvičenými strážnymi psami

Active GUARD – elektronický on-line obchádzkový systém!

Toto zariadenie zabezpečuje kontrolu obchádzkovej činnosti strážnych pracovníkov okamžite on-line a nepretržite pomocou bezkontaktných elektronických čipov, umiestnených celoplošne na jednotlivých kontrolných stanovištiach v stráženom objekte.

V prípade vynechania obchádzky sa táto skutočnosť okamžite (do 5 sekúnd ) elektronicky hlási v operačnom stredisku ako poplach, a následne sa realizuje náprava, resp. vysiela kontrola k stráženému objektu.

Video prezentácia

Napíšte nám!

  Odoslať správu