Logo Hatiar, s.r.o.

Hatiar, s.r.o.

Adresa: Hronská 1446/5,
96001 Zvolen
  Zobraziť na mape

Fotogaléria

Hatiar, s.r.o., 1Hatiar, s.r.o., 1Hatiar, s.r.o., 1

Založenie:

Na začiatku, v roku 2000 sme pôsobili pod názvom SACON s.r.o.

Neskôr, v rámci rozdelenia kompetencií sme sa rozdelili na dve nezávislé spoločnosti:
- spoločnosť SACON s.r.o. sa s oddeleným vedením venovala nákupu a predaju vozidiel
- montáž LPG sme zastrešili zdedeným názvom PST-Professional Servising Technology s.r.o.

V rámci ďaľšej potreby rozširovania priestorov v r.2012 sa firma presťahovala na súčasnú adresu Hronská 5, Zvolen a pri príležitosti zápisu zmien v obchodnom registri sme sa na valnom zhromaždení v rámci zjednotenia a najmä sprehľadnenia prezentácie spoločnosti smerom k verejnosti uzniesli aj na zmene názvu na Hatiar, s.r.o.

Služby, produkty, špecializácia:

LPG a CNG zariadenia - montáž a servis všetkých na Slovensku podporovaných značiek.

Poskytujeme aj súvisiace autoservisné služby, sprostredkovanie predaja vozidiel s LPG/CNG pohonom na všetkých našich infokanáloch, bezplatné poradenstvo v oblasti LPG a CNG.

Napíšte nám!